COVID-19

Mesures preventives que cal seguir en tot moment.

Tots els jugadors han de portar mascareta.

Cal desinfectar-se les mans abans d’entrar i en sortir de la sala, amb el gel
hidroalcohòlic que hi haurà a la recepció

No podran participar els jugadors que tinguin símptomes de covid19.

Cal mantenir la distància de seguretat amb el/la game master.

La sala es desinfecta i es ventila després de cada sessió.

Qualsevol conducta que posi en risc la salut dels participants o del personal de la sala, implicarà la finalització del joc sense possibilitat de reemborsament.