Avís legal i política de privacitat

El present document descriu els termes i les condicions que regulen l’ús del lloc web www.escaperoomter.cat.

El lloc web www.escaperoomter.cat és propietat de Pere Maneja Teixidó amb CIF 33939345Q i domicili social C/ Castellot, 8, codi postal 08560. Qualsevol suggeriment, dubte o consulta serà rebuda i solucionada contactant a través de l’adreça de correu electrònic info@escaperoomter.cat

1. Objecte

www.escaperoomter.cat és el lloc web de RoomTer, nom comercial de l’empresa propietat de Pere Maneja Teixidó, especialitzada en jocs d’escapament en viu. El present lloc web ofereix informació referent a l’activitat i permet realitzar les reserves. L’accés a aquest lloc web li atorga la qualificació d’usuari i implica l’acceptació de cadascuna de les presents Condicions d’ús, reservant al seu titular el dret a realitzar modificacions en qualsevol moment.

2. Privacitat i tractament de dades

En reservar a www.escaperoomter.cat l’usuari garanteix la veracitat, exactitud, autenticitat i vigència de les dades personals que facilita. RoomTer donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en els termes indicats a la Secció de Política de Protecció de Dades.

3. Propietat industrial i intel·lectual

RoomTer és el titular exclusiu de tots els drets de propietat intel·lectual dels continguts que es mostren en el present lloc web, el seu disseny gràfic, els seus codis font personalitzats, els noms comercials, marques i el nom del domini i, per tant, li correspon l’exercici exclusiu del dret d’explotació dels mateixos.

Per tot això, l’usuari es compromet a no reproduïr total o parcialment aquest lloc web ni cap dels seus continguts sense el permís explícit i per escrit del titular del lloc.

4 . Obligacions i responsabilitats de l’usuari del lloc web

L’Usuari es compromet a :

a) Fer un ús adequat i lícit del lloc web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, les Condicions Generals del lloc web, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

b ) Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que calguin per accedir al lloc web .

c ) Facilitar informació veraç en emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts en el lloc web. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a RoomTer o a tercers per la informació que faciliti .

L’Usuari així mateix s’haurà d’abstenir de:

a ) Fer un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web i/o dels continguts.

b ) Provocar danys en els sistemes físics o lògics del lloc web, dels seus proveïdors o de tercers .

c) Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de RoomTer, tercers proveïdors i altres usuaris .

d) Reproduir o copiar, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

e) Suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de RoomTer o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que puguin inserir-se en els continguts .

5 . Responsabilitats

RoomTer no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en les pàgines que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.

RoomTer podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari si detecta un ús del seu lloc web o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix contraris a aquestes Condicions Generals d’Ús

RoomTer no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivats de l’ús del lloc web . Únicament serà responsable d’eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui.

6 . Hipervincles

L’usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant hiperenllaç o hipervincle, el lloc web www.escaperoomter.cat, així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit de RoomTer.

RoomTer no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en els llocs webs de tercers als que es pugui accedir amb enllaços inclosos al lloc web www.escaperoomter.cat.

12 . Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals, així com l’ús del lloc web, es regiran per la legislació espanyola .
En el cas que qualsevol estipulació d’aquestes Condicions Generals resultés inexigible o nul en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta exigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals resultin inexigibles o nul en el seu conjunt. En aquests casos, RoomTer procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en la estipulació original .